ระบบค้นหา

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิตฯ

ความหมายของสีในสัญลักษณ์


สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ
สีเขียว  หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  
สีทอง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม  หมายถึง   ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
สีขาว  หมายถึง   ความคิดอันบริสุทธ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว